Latih tubi

KATA NAMA AM


 Kata Nama Am ialah kata yang menamakan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda, tempat dan sebagainya secara am atau umum

Kata Nama Am boleh terbina daripada kata dasar atau pun kata terbitan.
Kata nama dasar ialah kata nama yang tidak mengalami proses pengimbuhan.
Kata nama terbitan ialah kata nama yang terhasil akibat proses pengimbuhan pada sesuatu kata dasar.LATIHAN 1   :  KATA NAMA AM

Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.

1.         __________ yang terletak di hujung kampung mengeluarkan
            hasil yang lumayan.
A  Kebun                                C  Buah
B  Pokok                                 D  Tumbuhan

2.         Mak Lijah mengikat sebilah __________ pada galah itu untuk 
            mengait jantung pisang.
A  tajak                                   C  parang
B  gunting                               D  pisau

3.         Kerja sebagai seorang anggota __________ adalah untuk menangkap
            dan membawa penjenayah ke muka pengadilan.
A  tentera                                C  rela
B  polis                                    D  kastam

4.         _________ handalan itu telah memecahkan rekod acara 100 meter 
            yang bertahan selama lima tahun.
A  Orang                                 C  Atlet
B   Pasukan                             D  pemain

5.         Kawasan itu akan dimajukan sebagai kawasan __________ yang
            baharu tidak lama lagi.
A  perumah                             C  perumahan
B  rumah                                 D  berumah

6.         Seorang __________ ternama sedang bermain golf sambil berbincang 
            urusan jual beli dengan rakan-rakannya.
A  pekerja                                C  pegawai
B  peniaga                               D  usahawan

7.         Bapa saya pernah menjadi __________ sekolah di kampung ini.
A  ketuaan                               C  mengetua
B  ketua                                   D  pengetua

8.         Banyak _________ gemar melawat tempat-tempat menarik di negara ini.
A  pelancung                           C  pelancong
B  pendatang                           D  pelawat

9.         Para pelajar sedang sibuk menghias __________ sekolah kerana majlis 
            anugerah kecemerlangan akan diadakan lusa.
A  taman                                 C  kantin
B  dewan                                 D  kedai

10.       Pada zaman dahulu, banyak _________ datang ke Melaka 
             untuk urusan perniagaan.
A  pengurus                             C  penjual
B  penjaja                                D  pedagang

11.       __________ yang dibonceng oleh abang tersadai di tepi jalan 
            kerana kerosakan enjin.
A  Bas                                     C  Basikal
B  Kereta                                 D  Motosikal
                            
12.       Kakak mencuba __________ yang baru dibeli oleh ibu.
A  subang                                C  kerongsang
B  gelang                                 D  cincin

13.       Pemuda buta itu pandai mengayam _________ daripada buluh.
A  tikar                                    C  kotak
B  bakul                                   D  bekas

14.       Abang baru membeli sebuah __________ berjenama Sony.
A  jam                                     C  radio
B  komputer                            D  gitar

15.       Saya dan Samy belajar di _________ yang sama sejak dari
            tahun satu hingga kini.
A  dewan                                C  tadika
B  sekolah                               D  balai

16.       Adik saya menyertai pertandingan menulis __________ bagi kategori
            murid tujuh hingga sembilan tahun.
A  cerpen                                 C  skrip
B  cerita                                   D  novel

17.       __________ itu diminati kerana kelunakan suaranya apabila 
            beliau mendendangkan lagu.
A  Penari                                 C  Penyair
B  Penyajak                             D  Penyanyi

18.       Anggota rukun tetangga bertugas untuk menjaga __________ 
            saya pada setiap malam.
A  pekan                                  C  kampung
B  negeri                                  D  negara

19.       Di dalam tin kosong itu terdapat banyak __________ kerana
            air bertakung.
A  jejentik                               C  lelabah
B  riang-riang                          D  umang-umang

20.       Saya telah mengirim sepucuk __________ kepadanya untuk
             bertanya khabar.
A  kad                                     C  nota
B  kertas                                  D  suratKATA NAMA KHAS 

KETERANGAN:
             Kata Nama Khas ialah kata yang merujuk kepada nama 
             sesuatu benda yang khusus dan   ejaannya   berpangkalkan
             huruf besar. LATIHAN 2  : KATA NAMA KHAS

Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.

1.         Pemenang program realiti TV 10  telah menerima sebuah kereta
             ________ .
            A  Sony                                   C  Gen 2
            B  Nokia                                  D  Dell

2.         Kes pembunuhan berprofil tinggi itu telah diketuai oleh ________ .
             A  Mejar Amran                      C  Inspektor Haris
             B  Hakim Saljit Singh             D  Peguam Bala

             3.          Jam tangan berjenama ________ telah dihadiahi oleh Datuk Kamal
                         kepada kepada anak  kesayangannya.
              A  Pilot                                    C  Darlie
              B  Rolex                                  D  Satria

4.         Pada hari minggu ayah membawa kami ke ________ untuk
             membeli belah.
            A  Pasar Raya Tesco               C  Hotel Perdana
            B  Stesen KLIA                      D  Bangunan Petronas

5.         Khazanah purba negara banyak tersimpan di ________ .
            A  Masjid Negara                    C  Taman Negara
            B  Zoo Negara                                    D  Muzium Negara

            6.         Murid-murid menghadiahi guru-guru mereka pelbagai hadiah sempena 
                        sambutan  ________ peringkat sekolah setiap tahun.
            A  Hari Ibu                              C  Hari Guru
            B  Hari Bapa                           D  Hari Pekerja

7.         Tunku Abdul Rahman telah dianugerahi gelaran ________ .
            A  Bapa Keamanan                 C  Bapa Pemodenan
            B  Bapa Kemerdekaan            D  Bapa Perpaduan

8.         Negeri ________ juga dikenali sebagai Negeri Jelapang Padi
            Malaysia.
            A  Johor                                  C  Kelantan
            B  Pahang                                D  Kedah

9.         Orang ramai telah berkunjung ke ________ untuk melihat gerhana
            matahari yang berlaku baru-baru ini.
            A  Bangunan KLCC               C  Planetarium Negara
            B  Menara Kuala Lumpur       D  Pusat Dagangan Dunia

10.       Ramai pembesar negara hadir ke ________ untuk meraikan istiadat
             pertabalan Yang  Dipertuan Agung.
            A  Istana Negeri                      C  Dewan Merdeka
            B  Istana Negara                     D  Bangunan Parlimen

11.       Hukuman gantung sampai mati telah dijatuhi oleh ________ kepada
             pengedar dadah itu.
            A  Peguam Kamal                   C  Perdana Menteri
            B  Ketua Polis                         D  Hakim Gopal Singam

12.        Pameran Pertunjukkan Akrobatik Maritim Antarabangsa ( LIMA ) 
             telah diadakan di ________.
            A  Pulau Pinang                      C  Pulau Pangkor
            B  Pulau Langkawi                 D  Pulau Redang

             13.       Pesakit  yang malang itu merayu orang ramai untuk mendapatkan
                        derma bagi menjalani rawatan di ________ .
            A  Institut Aminuddin Baki   C  Institut Pengajian Tinggi
            B  Institut Jantung Negara      D  Institut Perguruan

             14.       Seekor lembu peliharaan Pak Mail telah mati dibaham oleh ________
                         ketika meragut rumput di hujung kampung.
            A  Sang Kancil                        C  Sang Rangkak
            B  Pak Belang                         D  Pak Bedal

 15.       Abang membawa kami ke ________ untuk menyaksikan tayangan
             filem hindustan.
            A  Pusat Sivik                         C  Dewan Pleno
            B  Pawagam Odeon                D  Taman Tasik

16.       ________ merupakan seorang pahlawan Melayu Melaka yang
            tersohor pada zaman dahulu.
            A  Tok Dalang                                    C  Hang Li Po
            B  Tok Selampit                      D  Hang Tuah

17.       Banyak rumah yang telah musnah akibat dilanda bencana ________ 
            beberapa tahun yang
            lepas.
            A  Chikungunya                      C  Tsunami
            B  Malaria                               D  Gerhana

18.       Negeri Sarawak menjadi tuan rumah ________ peringkat kebangsaan .
            A  Pesta Ria                            C  Pesta Tani
            B  Pesta Air                             D  Pesta Heboh

19.       Pasukan Brazil telah memenangi Kejohanan Bola Sepak ________ yang 
            berlangsung Jerman .
            A  Piala Emas                          C  Piala Dunia
            B  Piala Agung                        D  Piala Thomas

  20.       Kempen ________ sedang giat dijalankan untuk membentuk masyarakat
            penyayang.
            A  Bahasa Jiwa Bangsa           C  Cintai Bahasa
            B  Budi Bahasa Budaya Kita D  Sayangi Budi  Bahasa Kita